Betonmast i Nydalen

Betonmast i Nydalen

2014 | 4500 kvm

Oppstart: 2014
Kontrakt: Betonmast Selvaagbygg
Arkitekt: Lund + Slaato Arkitekter

Fasadeplater og grunnmursplater

Med våre fasadeplater og grunnmursplater har Alutile har bidratt til at Nydalen i Oslo har fått seg et nytt landemerke med byggingen av et leilighetskompleks. Bygget er tegnet av de meget anerkjente arkitektene i Lund+Slaatto Arkitekter.

Karakteristisk, oppbrutt bygningsgeometri

Leilighetskomplekset består av 70 selveierleiligheter, alle med store vestvendte balkonger og barnevennlig beliggenhet like ved Akerselva. Dette er romslige 2-4 roms leiligheter, hvor noen av dem også har integrert hybel.

Utsynet mot og nærheten til det frodige parkdraget langs Akerselva utgjør tomtens helt spesielle kvalitet. Prosjektet er derfor utformet som en dynamisk og variert «vegg» av individuelle leiligheter, alle henvendt ut mot de grønne omgivelsene og ettermiddagssolen i vest. 


Ved at alle leilighetene på denne måten er «vridd» mot grøntdraget, dannes det en karakteristisk, oppbrutt bygningsgeometri. Dette bidrar til at hver enkelt boenhet tydelig fremstår med sin egen form. De ulike leilighetene inngår ikke bare som en anonym del av en konvensjonell boligblokk, men danner i stedet hver sin «byggekloss» i det som danner byggets unike og spennende uttrykk. Hele prosjektet fremstår som et levende spill av boenheter.

På svalgangssiden innebærer byggets trinnvise geometri at det dannes naturlige innhuk: små individuelle plasser som gir intimitet til leilighetenes inngangsparti.

I tråd med byggets moderne og dynamiske karakter er eksteriørets hovedmateriale sølvfarget Aluminium komposit fra Alutile, som utgjør en lys overflate med flott skinn. Som supplement til dette er det flater av tre og sementbaserte fasadeplater i forskjellige fargeri de inntrukne partiene på svalgangssiden.