Meierikvartalet

Meierikvartalet

2022 | 6000 kvm

Oppstart: 2022
Montering: Avans Entreprenør
Arkitekt: Dark Arkitekter

Urbant byliv

Visjonen for Meierikvartalet har vært å gi gode rammer for et urbant byliv som fremmer fellesskap og livskvalitet.

Vi har levert i overkant av 6000kvm med fasadeplater til Meierikvartalet i Lillestrøm. Platene er montert av vår gode samarbeidspartner Avans Entreprenør AS, som har lang erfaring med montering av aluminiumskompositt. 

Meierikvartalet består av flere byggetrinn på til sammen cirka 75.000 m2, med felles gårdsrom. Byggetrinn 1 består av totalt 135 leiligheter med tilhørende fellesarealer, råbyggslokaler for næring samt kjeller.

Byggherren har satt seg høye mål når det kommer til miljø og innovasjon, blant annet ved å BREEAM-sertifisere hele kvartalet.